Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa - Bucuresti  
www.statiuneabaneasa.roORDONANTA DE URGENTA nr. 62 din 30 mai 2002

pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 31 mai 2002

 

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

ART. 1

Anexa nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, se modifica in sensul ca pozitia nr. 16, referitoare la Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, se elimina.

ART. 2

In urma modificarii prevazute la art. I Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice ramane, ca unitate fara personalitate juridica, in structura Regiei Nationale a Padurilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Contrasemneaza:

----------------

Ministrul agriculturii,

alimentatiei si padurilor,

Ilie Sarbu

 

-------