Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa - București  
www.statiuneabaneasa.roLEGE nr. 633 din 7 decembrie 2002

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62 din 30 mai 2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 369 din 31 mai 2002, cu urmatoarele modificari si completari:

    1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:

                 "ORDONANTA DE URGENTA

                     pentru modificarea anexelor nr. 1 si 6

           la Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea

                unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile

               agriculturii, silviculturii, industriei alimentare

                 si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice

                          "Gheorghe Ionescu-Sisesti""

    2. Dupa articolul I se introduce articolul I^1 cu urmatorul cuprins:

    "Art. I^1. - Anexa nr. 6 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, se modifica, in sensul ca pozitia nr. 6, referitoare la Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultura si Ecologie Acvatica Iasi , se elimina."

    3. Articolul II va avea urmatorul cuprins:

    "Art. II. - In urma modificarii prevazute la art. I, Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice ramane ca unitate cu personalitate juridica in structura Regiei Nationale a Padurilor."

    4. Dupa articolul II se introduc articolele III-VIII cu urmatorul cuprins:

    "Art. III. - Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura coordoneaza, organizeaza si indruma activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica in domeniu, sprijina dezvoltarea acestora si urmareste folosirea eficienta a rezultatelor obtinute in vederea fundamentarii tehnico-stiintifice a masurilor de gospodarire a padurilor.

    Art. IV. - Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice este in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 14-17 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".

    Art. V. - Prevederile art. 13, art. 19 alin. (2) si ale art. 20 din Legea nr. 290/2002 raman aplicabile Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice.

    Art. VI. - Terenurile forestiere aflate in administrarea Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice evidentiate in SILV 1 - EFF la data de 31 decembrie 2001 au regimul juridic prevazut de art. 35 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare.

    Art. VII. - In urma modificarii prevazute la art. I^1, Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultura si Ecologie Acvatica Iasi trece ca unitate fara personalitate juridica in structura Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi si in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti".

    Art. VIII. - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultura si Ecologie Acvatica Iasi beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 14-17 din Legea nr. 290/2002."

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                             PRESEDINTELE SENATULUI

                                NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

                               VIOREL HREBENCIUC

    Bucuresti, 7 decembrie 2002.

    Nr. 633.

                            --------------