despre noi

Direcții de activitate
Activitățile Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa sunt structurate astfel:

62% cercetare fundamentală;
30% cercetare aplicativă;
8% dezvoltare - valorificare - producere de material pomicol săditor.


Principalele direcții și obiective ale unității:

Obiective de cercetare:

crearea de soiuri de cais, piersic și nectarin cu rezistență sporită la boli, dăunători și ger cât și înghețuri de revenire din primăvară;
fundamentarea genetică a ameliorării calității fructelor de cais, piersic și nectarin;
studiul interacțiunii rezistenței genetice a genotipurilor de cais și piersic la agenții patogeni stabili;
analiza genetică a unor caracteristici economic utile la căpșun și arbuști fructiferi.
modificarea genetică a arhitecturii și habitusului pomului la cais, piersic și nectarin în scopul înființării unor plantații de mare intensitate;
colectarea și prezervarea fondului de germoplasmă la cais, piersic și nectarin;
probleme de biotehnologie (culturi de embrioni și ovule la hibrizii interspecifici);
depistarea unor markeri biochimici implicați în rezistența la boli și la ger;
inducerea variabilității genetice prin metode convenționale (hibridarea, consangvinizarea, mutageneza fizică și chimică);
utilizarea biostimulatorilor în pomicultură și dendrologie;
cercetări privind sistemele de combatere integrată la speciile pomicole cais, piersic și nectarin, căpșun și arbuști fructiferi;
studiul unor metode de irigare la speciile cais, piersic, nectarin, cireș, vișin, în condițiile zonei de sud a țării.

Sectorul de dezvoltare, ca principal beneficiar al rezultatelor cercetării, finanțează din resurse proprii teme de cercetare și secvențe tehnologice cum sunt:

introducerea soiurilor nou omologate și brevetate în parcele pilot și studiul comportării lor în condiții de producție;
protecția fitosanitară în sistem integrat, monitorizarea și avertizarea tratamentelor fitosanitare în plantațiile pomicole, floricole și dendrologice;
monitorizarea nutriției și fertilizarea în sistem ecologic în plantațiile pomicole și dendrologice;
secvențe tehnologice pentru obținerea materialului săditor pomicol, floricol și dendrologic liber de viroze;
monitorizarea elementelor calității solului;
monitorizarea și avertizarea momentelor optime de udare în plantațiile pomicole, floricole și dendrologice;
controlul buruienilor.

 

HOME | DESPRE NOI | CERCETARE | DEZVOLTARE | VANZARI | SERVICII | CONTACT | HARTĂ SITE
HOME CONTACT HARTA SITE