despre noi

Directii de activitate
Activitãtile Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomiculturã Bãneasa sunt structurate astfel:
 
cercetare fundamentalã;
 cercetare aplicativã;
 dezvoltare - valorificare - producere de material pomicol sãditor.


Principalele directii si obiective ale unitãtii:

Obiective de cercetare:
 
crearea de soiuri de cais, piersic si nectarin cu rezistentã sporitã la boli, dãunãtori si ger cât si îngheturi de revenire din primãvarã;
studiul interactiunii rezistentei genetice a genotipurilor de cais si piersic la agentii patogeni stabili;
colectarea si prezervarea fondului de germoplasmã la cais, piersic si nectarin;
inducerea variabilitãtii genetice prin metode conventionale (hibridarea, consangvinizarea, mutageneza fizicã si chimicã);
utilizarea biostimulatorilor în pomiculturã si dendrologie;
cercetãri privind sistemele de combatere integratã la speciile pomicole cais, piersic si nectarin, cãpsun si arbusti fructiferi;
studiul unor metode de irigare la speciile cais, piersic, nectarin, cires, visin, în conditiile zonei de sud a tãrii.

Sectorul de dezvoltare, ca principal beneficiar al rezultatelor cercetãrii, finanteazã din resurse proprii teme de cercetare si secvente tehnologice cum sunt:
 
introducerea soiurilor nou omologate si brevetate în parcele pilot si studiul comportãrii lor în conditii de productie;
protectia fitosanitarã în sistem integrat, monitorizarea si avertizarea tratamentelor fitosanitare în plantatiile pomicole, floricole si dendrologice;
monitorizarea nutritiei si fertilizarea în sistem ecologic în plantatiile pomicole si dendrologice;
secvente tehnologice pentru obtinerea materialului sãditor pomicol, floricol si dendrologic liber de viroze;
monitorizarea elementelor calitãtii solului;
monitorizarea si avertizarea momentelor optime de udare în plantatiile pomicole, floricole si dendrologice;
controlul buruienilor.

HOME | DESPRE NOI | CERCETARE | DEZVOLTARE | VANZARI | SERVICII | CONTACT | HARTÃ SITE

HOME CONTACT HARTA SITE