cercetare / genetică și ameliorare

Laboratorul de genetică și ameliorare
Activitatea laboratorului este direcționată în special pe ameliorarea speciilor pomicole termofile: piersic, nectarin și cais.


Obiective


Deținerea unei bănci naționale de gene din speciile cais, piersic și nectarin;
Crearea de soiuri noi cu rezistență la temperaturile scăzute și gerurile de revenire din primăvară în perioada înfloritului;
Zonarea soiurilor noi în areale favorabile;
Determinarea genetică și studiul eredității principalelor caractere calitative și cantitative;
Transmiterea ereditară a unor caracteristici fiziologice și biochimice exprimate fenotipic, ce determină creșterea rezistenței la stres;
Fundamentarea genetică a unor strategii de ameliorare;
Controlul genetic al caracteristicilor pomului și ameliorarea în corelație cu grăbirea intrării pe rod;
Dotări

Microscop MC5;
Lupă binocular;
Stereo microscop;
Balanțe portabile;
Refractometru de mână;
Penetrometru manual;
Aparatură frigorifică;
Solar pentru aclimatizare plante;
Aparatură computerizată;
Loturi experimentale (colecții, culturi de concurs, microculturi, parcele de selecție, parcele pilot).
Dotări

Microscop MC5;
Lupă binocular;
Stereo microscop;
Balanțe portabile;
Refractometru de mână;
Penetrometru manual;
Aparatură frigorifică;
Solar pentru aclimatizare plante;
Aparatură computerizată;
Loturi experimentale (colecții, culturi de concurs, microculturi, parcele de selecție, parcele pilot).HOME | DESPRE NOI | CERCETARE | DEZVOLTARE | VANZARI | SERVICII | CONTACT | HARTĂ SITE
HOME CONTACT HARTA SITE