cercetare / agrochimie

Laboratorul de agrochimie
Obiective SI DEZIDERATE
 
obtinerea productiilor c�t mai ridicate la unitatea de suprafa�� �i de calitate corespunzatoare exigentelor consumatorilor, prin asigurarea conditiilor optime de nutritie a plantelor.

Metodologia chimic� aplicat� �n urm�rirea modificarilor regimului nutritiv al solului pentru stabilirea starii de aprovizionare a solului cu elemente nutritive precum �i cea internationala (standarde normativ europene):
 
determinarea pH-ului �n extract apos, raport sol : apa = 1 : 2.5;
determinarea humusului prin oxidare umed�, dup� metoda Walkley - Black - Gogoasa, �i dozare titrimetrica;
determinarea azotului nitric colorimetric dup� Grandval-Lajoux ;
determinarea potasiului solubil �n acetat lactat de amoniu sau apos, dupa metoda Egner-Riehm, prin fotometrare �n flacara;
determinarea colorimetrica a fosfatilor usor solubili �n extract de acetat lactat de amoniu sau apos prin metoda Egner-Riehm;
determinarea aciditatii hidrolitice �i a sumei bazelor schimbabile, dupa metoda Kappen.
 
Laboratorul presteaz� servicii pentru popula�ie (efectuarea de analize agrochimice - sol, frunze, fructe)
 
Dot�ri
 
monodistilator;
etuv�;
balan�� analitic�;
flamfotometru;
spectrofotometru cu absor�ie atomic�.


Personal
 
Ing. Mioara Iordache
 


 

HOME | DESPRE NOI | CERCETARE | DEZVOLTARE | VANZARI | SERVICII | CONTACT | HART� SITE

HOME CONTACT HARTA SITE